FACTORY

กล้องไอพีสำหรับโรงงาน Factory
อุตสาหกรรม ตลาด ชุมชน อพาร์ตเม้น และพื้นที่สาธาณะ
กล้องที่มีความคงทนในสภาวะแวดล้อมนอกอาคาร
ทนต่อความร้อน ป้องกันความชื่น ทนการกัดกร่อนจากความเค็ม
เน้นการบันทึก และ การรักษาความปลอดภัย 24/7

Leave a Reply